världsarvet

Visby – världens bäst bevarade nordeuropeiska handelsstad

Vi rör oss med ansvar i ett kulturhistoriskt arv, Visby innanför murarna är världens bäst bevarade exempel på en nordeuropeisk handelsstad från sent 1200-tal. En kulturmiljö värdefull för hela mänskligheten tyckte Unesco och tog med Visby innanför vallgravarna som en av femton världsarvsstäder i Sverige.

goGotland har tack vare samarbete med Gotlands Museum, Statens Fastighetsverk, Region Gotland och de lokala företagarna möjlighet att erbjuda våra kunder lösningar för företagsevent, bröllop, kongresser, mässor eller en kickoff i en väldigt speciell miljö.

Möten i visby

Möten mellan människor i miljön Visby innerstad blir väldigt speciella, alldeles säkert minnesvärda och som teambuilding oslagbara. Glöm för all del inte Almedalen, det är en viktig demokratisk mötesplats under några innehållsrika och spännande sommardagar.