The Artist

I aktiviteten som sätter konstnärlig talang och gruppens samarbetsförmåga på prov, kommer allas kompetenser till nytta. Vem i gruppen tar sig an rollen som ledare och vem är det som medlar? Skratten duggar tätt och gruppen utvecklas snabbt tillsammans.

Till sin hjälp har deltagarna stafflier, penslar målarfärg samt en originalbild som skall återskapas. Lagen får själva komma fram till bästa arbetsformen och vi utlovar många skratt och möjligheter till vidare reflektion. Ibland väljer våra bokare till gruppanalys, där lagen får konkreta verktyg och tips med sig hem att arbeta och tänka på. 

Se fler aktiviteter